Portal Zgodovina Slovenije - Sistory

Portal Zgodovina Slovenije - Sistory

Portal Zgodovina Slovenije Portal Zgodovina Slovenije nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino in prinaša tako digitalizirane kot izvirno digitalne vsebine.

SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Slovenskega zgodovinopisja. Je spletni sistem slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju. 

Portal omogoča hiter in enostaven dostop do prosto in odprto dostopnega verificiranega digitalnega in digitaliziranega gradiva, opremljenega z licencami Creative Commons.    http://www.sistory.si/