E-VIRI

Portal Zgodovina Slovenije Portal Zgodovina Slovenije nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino in prinaša tako digitalizirane kot izvirno digitalne vsebine. SIstory nastaja v okviru dejavnosti raziskovalne infrastrukture Sl...

Public Library of Science (PLOS) je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z izdajanjem znanstvenih del po načelih odprtega dostopa. Omogoča odprt dostop do člankov in znanstvene literature s področja znanosti, tehnologije ter medicine. Celotna vsebi...

Regijski portal Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Digitalizirane vsebine so tako dostopne z enega mesta, kreirane pa v tistih organizacijah, ki so v...

Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko. Omogoča tudi is...

COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v knjižnični informacijski sistem. S tega spletnega mesta je mogoč dostop do informacij v več kot 400 slovenskih knjižnicah. S pomočjo ...

WDL omogoča dostop do gradiva (knjig, zemljevidov, zvočnih zapisov itd.) iz držav in kultur vsega sveta. Vanjo prispevajo muzeji, arhivi, knjižnice, različne institucije in drugi.http://www.wdl.org/en/

Portal Zgodovina Slovenije nastaja na Inštitutu za novejšo zgodovino in prinaša tako digitalizirane kot izvirno digitalne vsebine.http://www.slovenska-biografija.si/

Gallica je digitalna knjižnica Nacionalne knjižnice Francije. Ponuja dostop do več kot 2 milijona dokumentov: dostopna so besedila, rokopisi, zvočni posnetki, zemljevidi, fotografije idr.http://gallica.bnf.fr/

Europeana povezuje več milijonov digitaliziranih enot gradiva: podob, besedil, zvokov, video gradiva in 3D objektov. Vanjo prispevajo muzeji, galerije, knjižnice in arhivi številnih evropskih držav.http://www.europeana.eu/portal/en

DEDI je digitalna enciklopedija slovenske naravne in kulturne dediščine. Predstavljenih je več kot 400 objektov.www.dedi.si  

DLib je Digitalna knjižnica Slovenije na spletu in omogoča dostop do digitaliziranega gradiva: časopisov, knjig, fotografij, plakatov, razglednic, rokopisov, zemljevidov, 3D predmetov... Vanjo gradivo prispevajo knjižnice, društva, inštituti, podjetj...

Spletni biografski leksikon Primorci.si, ki ga ustvarjamo knjižničarji primorskih knjižnic, se je združil z biografskimi leksikoni ostalih slovenskih pokrajin. Odslej je dostopen na portalu Obrazi slovenskih pokrajin (OSP). Tudi za nov portal velja, ...