Vpis

V knjižnico se lahko včlani vsak državljan Republike Slovenije in tuji državljan, če zanj jamči slovenski državljan. Za vpis mora predložiti osebni dokument in podpisati pristopno izjavo, s katero se obveže, da se bo ravnal po Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja knjižnice, in dovoljuje uporabo osebnih podatkov za potrebe knjižničnih evidenc. Za nepolnoletne člane izjavo podpišejo tudi starši oziroma skrbniki. Osebni podatki, ki jih član ob vpisu posreduje knjižničarjem, se uporabljajo samo za knjižnične potrebe in se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ob vpisu član dobi izkaznico, ki ni prenosljiva na drugo osebo. Izkaznica je potrebna ob vsakem obisku v knjižnici, saj je identifikacijski dokument, preko katerega se evidentirajo vse aktivnosti člana (obisk v čitalnici, izposoja in vračanje gradiva, poravnava finančnih obveznosti ...). Izkaznica velja v vseh oddelkih knjižnice.

Članstvo v knjižnici je brezplačno, le ob vpisu član plača enkratno vpisnino.