Cenik

Cenik   

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Vpisnina in opomini   

 

vpisnina (izkaznica ob vpisu)
(za nepolnoletne in brezposelne s potrdilom o brezposelnosti brezplačno)
4,00€
prispevek za izgubljeno izkaznico 7,00€
stroški opreme za nadomeščeno izgubljeno gradivo 5,00€
najnižji znesek za poškodovano knjigo 5,00€
stroški knjigoveza 10,00€
zamudnina na dan za knjigo/serijsko publikacijo .. 0,20€
zamudnina na dan za videokaseto/DVD 1,00€
zamudnina na dan za CD ploščo 0,50€
I. opomin  2,00€
II. opomin (velja tudi za izterjavo dolga s položnico) 4,00€
III. opomin 7,00€
IV. opomin 10,00€Ostalo

poštnina za medknjižnično izposojo

9,00€

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz območnosti (Ajdovščina, Tolmin, Nova Gorica)

0,00€

poštnina za medknjižnično izposojo drugim knjižnicam

9,00€

fotokopije iz medknjižnične izposoje po izstavljenem računu 

 

računalniški izpis (računalniška poizvedba)

2,00€
računalniški izpis izposoje/blagajne na zahtevo člana 2,00€
obvestilo o prispelem gradivu 0,50€
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50€
izdelava zapisa za bibliografijo (samo za člane) 7,00€
tiskanje – list – A4 č/b 0,20€
tiskanje – list – A4 barvno 0,50€
termična vezava dokumentov - Unibind 2,00€
spiralna vezava (6 do 12 mm) 1,40€
spiralna vezava (14 do 19 mm) 1,60€
spiralna vezava (20 do 28 mm) 2,00€
promocijska vrečka 3,00€
kemični svinčnik 1,00€
promocijska mapa 4,00€


Cenik je bil sprejet na 2. redni seji sveta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 25. januarja 2022. 

Morebitne druge storitve, ki v ceniku niso navedene, so brezplačne, kar velja tudi za storitve iz  6. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003).

 

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST

 

CENE KINOVSTOPNIC

 

dolžina filma nad 120 min          5,50 €
dolžina filma do 120 min 5,00 €
cena kinovstopnice za člane MKČI     4,00 € 
vstopnica za osebe z oviranostmi (za spremljevalca je vstop prost)     2,50 € 
darilni bon (velja za ogled štirih kinoprojekcij) 20 € 
za otroke do drugega leta je udeležba brezplačna.  
šolska vstopnica 3,00 € 

 

Vse cene vključujejo DDV, ki znaša 9,5 %.

 

CENE KINOVSTOPNIC (spletne projekcije, video na zahtevo)

 

CENIK NAJEMA DVORANE

 

Za organizatorje s sedežem v občini Idrija:

 

za eno uro        35 €
za dve uri 70 €
za tri ure 105 €
do štiri ure 140 €
do osem ur 250 €
nad osem ur 300 €

 

Za organizatorje, ki nimajo sedeža v občini Idrija:

 

za eno uro        50 €
za dve uri 100 €
za tri ure 150 €
do štiri ure 200 €
do osem ur 380 €
nad osem ur 430 €

 

Dodatna oprema in storitve:

 

ura najema dodatnega tehnika ali biljeterja     10 €
ura hostese 5 €
ura najema projektorja in platna 40 €
predhodna vaja (en dan do šest ur) 40 €
prodaja vstopnic za najemnika dvorane 10 % neto inkasa 
ozvočenje 20 €

 

V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

GALERIJSKA DEJAVNOST

 

CENIK NAJEMA DVORANE

 

najem in uporaba prostorov (za enkraten dogodek)  20 €/uro
najem prostorov (za razstave) do 14 dni  70 € 
vsak nadaljnji teden  35 € 

V primeru prepozne odpovedi (manj kot 1/2 meseca pred dogodkom) se obračuna strošek minimalne najemnine rezervacije prostorov.

40 € 
penali v višini dogovorjene dnevne najemnine najetega prostora  10 € 

 

Dodatna oprema in storitve:

 

ura najema dodatnega tehnika ali biljeterja    10 €
ura hostese 5 €
ura najema projektorja in platna 40 €
ozvočenje 20 €
ura dežurstva v galeriji  5 €
postavljanje razstave 50 €

 

V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

Cenik je bil potrjen na 18. redni seji sveta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, 9. februarja 2021.