Cenik

Cenik   

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Vpisnina in opomini   

 

vpisnina (izkaznica ob vpisu)
(za nepolnoletne in brezposelne s potrdilom o brezposelnosti brezplačno)
4,00€
prispevek za izgubljeno izkaznico 7,00€
stroški opreme za nadomeščeno izgubljeno gradivo 5,00€
najnižji znesek za poškodovano knjigo 5,00€
stroški knjigoveza 10,00€
zamudnina na dan za knjigo/serijsko publikacijo .. 0,20€
zamudnina na dan za videokaseto/DVD 1,00€
zamudnina na dan za CD ploščo 0,50€
I. opomin  2,00€
II. opomin (velja tudi za izterjavo dolga s položnico) 4,00€
III. opomin 7,00€
IV. opomin 10,00€Ostalo

poštnina za medknjižnično izposojo

9,00€

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz območnosti (Ajdovščina, Tolmin, Nova Gorica)

0,00€

poštnina za medknjižnično izposojo drugim knjižnicam

9,00€

fotokopije iz medknjižnične izposoje po izstavljenem računu 

 

računalniški izpis (računalniška poizvedba)

2,00€
računalniški izpis izposoje/blagajne na zahtevo člana 2,00€
obvestilo o prispelem gradivu 0,50€
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50€
izdelava zapisa za bibliografijo (samo za člane) 7,00€
tiskanje – list – A4 č/b 0,20€
tiskanje – list – A4 barvno 0,50€
termična vezava dokumentov - Unibind 2,00€
spiralna vezava (6 do 12 mm) 1,40€
spiralna vezava (14 do 19 mm) 1,60€
spiralna vezava (20 do 28 mm) 2,00€
promocijska vrečka 3,00€
kemični svinčnik 1,00€
promocijska mapa 4,00€


Cenik je bil sprejet na 2. redni seji sveta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 25. januarja 2022. 

Morebitne druge storitve, ki v ceniku niso navedene, so brezplačne, kar velja tudi za storitve iz  6. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. list RS 29/2003).

 

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST

 

CENE KINOVSTOPNIC

 

dolžina filma do 60 min 5,00 €
dolžina filma do 120 min 6,00 €
dolžina filma do 180min 6,50 €
dolžina filma nad 180min 7,00 €
vstopnica za člane MKČI 5,00 €
vstopnica za osebe z oviranostmi (za spremljevalca je vstop prost)     3,00 € 
za otroke do drugega leta je udeležba brezplačna.  
šolska vstopnica 3,50 € 
ogled filma preko spleta 6,50 € 

 

CENIK NAJEMA DVORANE

  

V najem dvorane je všteto: uporaba dvorane, avle ter sanitarij, uporaba razpoložljive razsvetljave v dvorani (osnovna manipulacija bele luči); prisotnost enega zaposlenega v času izvedbe prireditve in njegova pomoč pri pripravi (v kolikor gre za dogodek, ki poteka med tednom v dopoldanskem času do 14. ure), čiščenje po prireditvi ter osnovna promocija (umestitev prireditve v spored na spletni strani in Facebook stran). V najem dvorane NI vključena projektorska tehnika, ozvočenje, tehnik v popoldanskem času in za vikende, ter hostese ali biljeterji.

 

Nekomercialni najem* – brezplačni dogodki javnih zavodov, društev in kulturnih ustanov iz Občine Idrija:

-    Uporaba dvorane (do 3 ur): 150,00 €

-    Dodatna ura najema dvorane: 50,00 €

-    Predhodna vaja (en dan do šest ur): 50,00 €

 

Nekomercialni najem* – brezplačni dogodki vseh ostalih najemnikov dvorane:

-    Uporaba dvorane (do 3 ur): 225,00 €

-    Dodatna ura najema dvorane: 75,00 €

-    Predhodna vaja (en dan do šest ur): 100,00 €

 

Komercialni najem - najemniki za tržne in druge prireditve, ki se ne uvrščajo v zgornji kategoriji:

-    Uporaba dvorane (do 3 ur): 300,00 €

-    Dodatna ura najema dvorane: 100,00 €

-    Predhodna vaja (en dan do šest ur): 150,00 €

-    10 % neto inkasa od prodanih vstopnic

 

​* Pod nekomercialni namen se ne štejejo najemi za brezplačne dogodke pri katerih gre za tržno promocijo artiklov ali storitev, ki so plačljive narave.

 

Uporaba prostorov, opreme in storitev je med vikendi večja za 20 %. 

Med delovniki do 14. ure pa je strošek 20 % nižji.

Najemnik lahko sklene pogodbo za sodelovanje z zavodom za večje število prireditev pri čemer dobi dodaten popust do največ 40 %. Mora pa potem v koledarske letu izvesti najmanj 4 dogodke. V nasprotnemu primeru dobi poračun za razliko popusta, katerega mora plačati.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

 

 DODATNA OPREMA IN STORITVE:

- ura tehnika (od ponedeljka do petka): 10,00 €

- ura tehnika (za vikende in praznike): 15,00 €

- ura biljeterja (od ponedeljka do petka): 10,00 €

- ura biljeterja (za vikende in praznike): 15,00 €

- ura hostese (od ponedeljka do petka): 10,00 €

- ura hostese (za vikende in praznike): 15,00 €

- uporabnina projektorja (na uro): 40,00 €

- uporabnina prenosnega računalnika: 20,00 € 

- ozvočenje: 20,00 €

- ležarina, skladiščenje opreme (na dan): 50,00 €

- tisk in (spletna) prodaja vstopnic: 20,00 € 

- oblikovanje in dodatna promocija: 50,00 €

- izdelava formata DCP: 100,00 €

 

V primeru odpovedi najema/uporabe dvorane Filmskega gledališča Idrija manj kot 5 dni pred dogodkom se najemniku/uporabniku zaračuna strošek 40 €.

 

V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

GALERIJSKA DEJAVNOST

 

CENIK NAJEMA DVORANE

 

najem in uporaba prostorov (za enkraten dogodek)  20 €/uro
najem prostorov (za razstave) do 14 dni  70 € 
vsak nadaljnji teden  35 € 

V primeru prepozne odpovedi (manj kot 1/2 meseca pred dogodkom) se obračuna strošek minimalne najemnine rezervacije prostorov.

40 € 
penali v višini dogovorjene dnevne najemnine najetega prostora  10 € 

 

Dodatna oprema in storitve:

 

ura najema dodatnega tehnika ali biljeterja    10 €
ura hostese 5 €
ura najema projektorja in platna 40 €
ozvočenje 20 €
ura dežurstva v galeriji  5 €
postavljanje razstave 50 €

 

V cenah ni vključen 22 % DDV.

 

Cenik je bil potrjen na seji sveta zavoda Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, 28. marca 2023.