Cenik

MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA - CENIK ZA 2024

Veljavnost od 6. 5. 2024

 

Knjižnična dejavnost - Članarine in opomini    

otroci do 18. leta starosti                                        brezplačno

brezposelni*                                                            brezplačno

prejemniki denarne socialne pomoči*                    brezplačno

invalidi *                                                                  brezplačno

begunci*                                                                  brezplačno

člani ZBDS*, častni člani knjižnice**                         brezplačno

dijaki in študenti od 18. do dopolnjenega 26. leta*    6,00

upokojenci*                                                                  6,00 €

zaposleni                                                                     12,00 €

javni, vzgojno-izobraževalni zavodi

in domovi za upokojence v občini Idrija in Cerkno    brezplačno

pravne osebe                                                              20,00 €

prispevek za izgubljeno izkaznico                               7,00 €

stroški opreme za nadomeščeno izgubljeno gradivo  5,00 €

najnižji znesek za poškodovano knjigo                        5,00 €

stroški knjigoveza                                                         12,00 €

zamudnina na dan za knjigo/serijsko publikacijo         0,30 €

zamudnina na dan za DVD                                           1,00 €

zamudnina na dan za CD ploščo                                  0,50 €

I. opomin                                                                       2,00 €

II. opomin (velja tudi za izterjavo dolga s položnico)   4,00 €

III. opomin                                                                    7,00 €

IV. opomin                                                                   10,00 €

*z ustreznim dokazilom                                     **ki jih potrdi svet zavoda

 

Knjižnična dejavnost - Ostalo

 

poštnina za medknjižnično izposojo                                     9,00 €

medknjižnična izposoja študijskega gradiva iz območnosti

(Ajdovščina, Tolmin, Nova Gorica)                                           brezplačno

fotokopije iz medknjižnične izposoje                                      po izstavljenem računu

računalniški izpis (računalniška poizvedba)                           3,00 €

računalniški izpis izposoje/blagajne na zahtevo člana         3,00 €

obvestilo o prispelem gradivu                                                 0,50 €

neprevzeto rezervirano gradivo                                               0,50 €

izdelava zapisa za bibliografijo (samo za člane)                    7,00 €

tiskanje – list – A4 č/b                                                               0,20 €

tiskanje – list – A4 barvno                                                        0,50 €

promocijska vrečka                                                                    3,00 €

odpisano gradivo                                                                       2,00 €; 3,00 €; 5,00 €