Izposoja

Izposojevalni roki za posamezna knjižnična gradiva so različni:

- 30 dni za strokovna in poljudnoznanstvena dela za mladino in odrasle,
- 14 dni za leposlovna dela za mladino in odrasle ter letnike serijskih publikacij, ki so v prostem pristopu,
- 7 dni za posamezne številke serijskih publikacij, 
- 7 dni za DVD plošče in
- 7 delovnih dni za CD plošče.

 


Za posamezne naslove knjižničnega gradiva lahko knjižnica določi drugačen (krajši ali daljši) rok izposoje, kar je razvidno iz računalniškega izpisa, ki ga dobi član ob vsaki izposoji.


Arhivsko gradivo, referenčno gradivo in slovarji ter gradivo iz domoznanske zbirke je uporabnikom na voljo samo v čitalnici.
Izposojevalno dobo za gradivo je mogoče pred iztekom roka enkrat podaljšati osebno, preko Bibliofona ali interneta. Roka izposoje ni mogoče podaljšati za knjige za domače branje, bralno značko, serijske publikacije, večini vrst neknjižnega gradiva (DVD plošče, CD plošče ...) ter gradivu, ki ga je že rezerviral drug član.