Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja je plačljiva storitev, preko katere lahko uporabniki naše ustanove naročajo knjižnično gradivo iz drugih slovenskih knjižnic, ki ga v MKČI nimamo na zalogi ali je izposojeno. To je še posebej uporabno, če naši uporabniki želijo gradivo, ki je dostopno zgolj v specialnih knjižnicah. Trenutno oz. do porabe namenskih sredstev, ki jih je Goriška knjižnica Franceta Bevka pridobila na razpisu pri Ministrstvu za kulturo, MKČI omogoča brezplačno medknjižnično izposojo strokovnega gradiva in gradiva, ki se uporablja v študijske namene, iz knjižnic Goriškega območja (Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Idrija).

 

Tovrstno gradivo se izposoja le članom naše knjižnice. Pogoj za naročila so poravnane finančne obveznosti do MKČI. Uporabniki lahko naročilo oddajo osebno v naših knjižnicah, po elektronski pošti ali iz spletnega obrazca v Moji knjižnici COBISS+.

 

Dobavni rok gradiva je od 2 do 5 delovnih dni. V izjemnih primerih se dobavni rok podaljša. O prispelem gradivu vas obvestimo. Prosimo vas, da ob naročilu preverite podatke za obveščanje. Naročeno gradivo se prevzame pri izposojevalnem pultu. Izposojevalni rok gradivu in možnost podaljševanja določi knjižnica, ki gradivo posreduje. Preklic naročila in prošnje za podaljšanje roka izposoje sporočite kontaktni osebi telefonsko ali preko e-pošte. V določenih primerih, odvisno od vrste gradiva ter knjižnice, ki je to gradivo izposodila, omogočamo uporabo gradiva zgolj v čitalnici MKČI.

 

Gradivo iz naših enot posredujemo tudi ostalim knjižnicam po Sloveniji. Naročite lahko tudi kopije člankov, ki jih posredujemo kot fotokopije ali v elektronski obliki, v kolikor to dovoljuje zakonodaja o avtorskih pravicah. Kopije gradiva, za katere naročnik plača nadomestilo, postanejo njegova last in jih ni treba vračati.

 

Cenik:

-          Poštnina za medknjižnično izposojo ene enote gradiva je 9,00 €.

-          Poštnina, posredovalnina in stroški fotokopij so po ceniku knjižnice, ki kopije dostavi.

-          Strošek telefonskega obvestila o prispelem gradivu je 0,50 €.

-          Elektronsko posredovanje je brezplačno.

 

Nastale stroške je uporabnik knjižnice dolžan poravnati tudi v primeru, če naročenega gradiva do zahtevanega roka dobavljenega gradiva ne prevzame.

V primeru preklica naročenega gradiva poravna morebitne nastale stroške. Preklic naročila je možen le v primeru, če knjižnica dobaviteljica še ni odposlala gradiva.

Zamudnino in odškodnino za poškodovano ali izgubljeno gradivo zaračuna vsaka knjižnica po svojem veljavnem ceniku.

 

Kontakt:

Odgovorna oseba: Ervin Eržen

tel.: 05 37 34 062

e-pošta: ervin.erzen@mkci.si