Organizirani obiski

Pravljice, ki smo jih izbrali, so namenjene spodbujanju branja ter motivaciji za obisk knjižnice.

 

Obisk knjižnice pa ni nujno le literarne narave. Za uporabnike knjižnice je pomembno tudi to, da se znajo v prostoru orientirati in so seznanjeni z možnostmi, ki jim jih knjižnica ponuja (dostop do baz podatkov, elektronskih virov, vpogled v COBISS …). Obiski te vrste so namenjeni predvsem učencem 2. in 3. triade osnovne šole. Sedmošolci bodo tudi letos povabljeni v knjižnico v okviru projekta »RASTEM S KNJIGO«.

 

Če želite obiskati Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, Knjižnico Črni Vrh ali Knjižnico Spodnja Idrija, pokličite Nado Božić Eržen.

 

Nada Božić Eržen: 05 37 34 061

E-mail: nada.bozic-erzen@mkci.si 

 

Če želite obiskati Bevkovo knjižnico v Cerknem, pokličite Marinko Rojc Grum na tel. št.:  05 37 23 140 ali ji pišite na e-mail: marinka.rojc-grum@mkci.si .

 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pripravljamo in izvajamo bibliopedagoške dejavnosti za vse osnovne šole, vrtce in druge ustanove v občinah Idrija in Cerkno. Ker je skupin, ki nas obiščejo, veliko, poskušamo vsaki omogočiti po en obisk v šolskem letu.


Za vsak obisk se je potrebno predhodno dogovoriti.


Ob kulturnih dneh sprejmemo omejeno število organiziranih obiskov.


Knjižničarji obiščemo vrtec in šolo le v primeru, da tam knjižnica nima svoje enote. 

 

Program organiziranih obiskov v šolskem letu 2022/2023.