Kratek in zanimiv pregled zgodovine slovenskega literarnega prevoda

Kratek in zanimiv pregled zgodovine slovenskega literarnega prevoda

Po monumentalni Zgodovini slovenskega literarnega prevoda, ki je leta 2023 izšla v dveh delih na več kot 2000 straneh, je eden od njenih urednikov in docent na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Robert Grošelj v četrtek, 28. marca 2024, pripravil strnjeno in  zelo zanimivo predavanje. Pot od Brižinskih spomenikov, Dalmatinove Biblije, raznih psevdoizvirnikov (npr. Linhartovega Matička in Stritarjevega Gospoda Mirodolskega) preko Prešerna do sodobnih prevajalskih podvigov kaže velik pomen (kakovostnih) prevodov in prevajalcev za razvoj slovenskega jezika, literature in kulture. Pomembno vlogo pa so na tem področju od nekdaj igrali tudi idrijski in cerkljanski rojaki, med njimi Matej Cigale, Frančišek Lampe, France Bevk, Marjan Poljanec in Vasja Bratina.